Oferty pracy/ stażu

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie poszukuje wolontariuszki/wolontariusza do współpracy przy promocji i rozwoju ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu.

Wolontariuszka/wolontariusz będzie zaangażowana w działania informacyjne i promocyjne dotyczące gry Chłopska Szkoła Biznesu m.in.: rekrutację uczestników szkoleń promocyjnych, pozyskiwanie nowych klientów, przygotowanie tekstów informacyjnych, aktualizację baz danych dotychczasowych klientów, bieżącą obsługę sprzedaży gry.

Poszukiwane kompetencje:

- komunikatywność
- samodzielność w działaniu
- solidność w wykonywaniu powierzonych zadań
- umiejętność redagowania tekstów
- zdolności organizacyjne

Oferujemy:

- umowę o wolontariacie
- referencje
- zdobycie cennego doświadczenia
- szkolenie z gry Chłopska Szkoła Biznesu
- elastyczny czas współpracy
- miłą atmosferę

Więcej o grze Chłopska Szkoła Biznesu na stronie http://csb.mik.krakow.pl/.

Czas trwania wolontariatu: minimum miesiąc (październik 2017)

Liczba godzin tygodniowo: do ustalenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie wolontariatu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016, poz. 922 z późń. zm.).

na adres: malinowska[at]mik.krakow.pl i opatrzenie e-maila tytułem: wolontariat_ CSB.